Resmi İlanlar:
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA HİZMETİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2019/251585
1-    İdarenin
a)    Adresi            : KURTULUŞ MAH. ENSTİTÜ    SOK.    11    64100 UŞAK
                MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası    : 2762234054-2762233989
c) Elektronik Posta Adresi    : tasimali64@meb.gov.tr. 
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-    İhale konusu hizmetin
a)    Niteliği, türü ve miktarı    : 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI    İLKOKUL VE
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 181 GÜN TAŞIMA HİZMETİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)    Yapılacağı yer        : UŞAK ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
c)    Süresi            : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3-    İhalenin
a)    Yapılacağı yer        : KURTULUŞ MAHALLESİ DOĞAN ÖZKAHRAMAN CAD.NO:13, 64100 MERKEZ/UŞAK
b)    Tarihi ve saati        : 09.07.2019-09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.    İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMALI EĞİTİM BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMALI EĞİTİM BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
                                        İl Basın No:202
 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL...

Haberi Oku