Resmi İlanlar:
BETON BORU VE BACA ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR


BETON BORU VE BACA ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR 
Uşak Belediyesi Su Ve Kanalizasyon isleri Müdürlüğü
Beton Boru ve Baca Elemanları Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            : 2019/250328
1-İdarenin
a)Adresi                : Karaağaç Mahallesi 1 Ezer Sokak No:8 Uşak Belediyesi Ek
                    Hizmet Binası 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve faks numarası        : 2762214000 - 2762275671
c) Elektronik Posta Adresi        : sukanal@usak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı        : 2 kalem 5500 mt Entegre Contalı Beton Boru Mal Alımı 8
                    kalem 1015 Adet Baca Elemanları Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye                         EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna                        meden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                : Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Stok
                    Sahası - Karaağaç Mah. Gediz Yolu Stok Sahası MERKEZ/                        UŞAK
c)Teslim tarihi                : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde
                    teslimat yapılacaktır.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer            : Uşak Belediyesi-İslice Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No: 3
UŞAK
b)Tarihi ve saati            : 20.06.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5    ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü “Beton/Betonarme Boru ve Baca Elemanları” Mal Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Şubesi adresinden satın alınabilir.
7.2.    ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İl Basın No:191

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL...

Haberi Oku