Resmi İlanlar:
UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ak ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 MALİ YILI 9 AY SÜRELİ (01/04/2019- 31/12/2019 ) YAKIT HARİÇ 1 ŞOFÖR İLE 1 ADET 16+1 MİNİBÜS ARAÇ KİRALAMA ÖZEL

HİZMET ALIMI İŞİ

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 MALİ YILI 9 AY SÜRELİ (01/04/2016- 31/12/2019 ) YAKIT HARİÇ 1 ŞOFÖR İLE 1 ADET 16+1 MİNİBÜS ARAÇ KİRALAMA ÖZEL HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2019/23270

 1. İdarenin
 1. Adresi  : Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak 16 64200 UŞAK

MERKEZ/UŞAK

 1. Telefon ve faks numarası          : 2762123595 - 2762273264
 2.  Elektronik Posta Adresi           : usak@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı   : YAKIT HARİÇ 1 ADET ŞOFÖRLÜ 16+1 MİNİBÜS ARAÇ

KİRALAMA       İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer   : Uşak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü/Cumhuriyet Mahallesi

1. Emlak Sokak No:16 Uşak

 1. Süresi   : İşe başlama tarihi 01.04.2019 işin bitiş tarihi 31.12.2019
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer   Cumhuriyet Mah. 1. Emlak Sok. No:16 Merkez/UŞAK
 2. Tarihi ve saati   05.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 1. ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimine gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

' 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğüne Şartname Bedeli Yatırıldıktan Sonra Dekont Karşılığı Uşak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nden alınır.adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. istekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İL BASIN NO:50

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku