Resmi İlanlar:
UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF İŞLETME ŞEFLİKLERİNE 2019/2020 YILI YAKACAK KÖMÜR ALIMI


UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF İŞLETME ŞEFLİKLERİNE
2019/2020 YILI YAKACAK KÖMÜR ALIMI
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Muhtelif İşletme Şefliklerine 2019/20^0 yılı Yakacak Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2019/449427
1-    İdarenin
a)    Adı                : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-UŞAK DİĞER ÖZEL
                    BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)    Adresi                : KURTULUŞ MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 92 64100 UŞAK
                    MERKEZ/UŞAK
c)    Telefon ve faks numarası    : 2762270038 - 2762230190
ç) İhale dokümanının            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası    ,
2-    İhale konusu mal alımın
a)    Adı                : Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Muhtelif İşletme
                    Şefliklerine 2019/2020 yılı Yakacak Kömür Alımı
b)    Niteliği, türü ve miktarı        : Banaz Orman İşletme Şefliği: 55 Ton, Eşme Orman İşletme
                    Şefliği:21, Ulubey Orman İşletme Şefliği:20, Sivaslı Orman İş                        letme Şefliği: 10 Ton Olmak Üzere 10-18 mm Yerli Fındık Kö                        mürü Linyit Torbalı Yakacak Kömür Alımı
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                         idari şartnameden ulaşılabilir.
c)    Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Banaz Orman İşletme Şefliği: 55 Ton, Eşme Orman İşletme
                    Şefliği:21, Ulubey Orman İşletme Şefliği:20, Sivaslı Orman                         İşletme Şefliği: 10 Ton Olmak Üzere 10-18 mm Yerli Fındık                         Kömürü Linyit Torbalı Yakacak Kömür
ç) Süresi/teslim tarihi            : Sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde belirtilen yerlere                         teslim edilecektir
d)    İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati                    : 26.09.2019 - 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Uşak Orman İşletme
                                    Müdürlüğü(Toplantı Salo                                        nu)-Misafırhane Yanı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkelerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a)    İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b)    Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c)    Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgile i belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin kömür satmasına ilişkin Bayilik Belgesi (Aslı veya Noterden tastikli sureti)
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.    Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        İl Basın No:320
 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Haberi Oku