SELÇİKLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kasabamızın Yıldıztepe Mah. Çayır Sokak adresinde bulunan Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu ve içerisindeki binanın 25/12/2023 Pazartesi   günü saat: 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c-45. maddeleri açık teklif usulü artırma suretiyle Bel. Başkanlığı odasında Bel. Encümeni huzurunda 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  1. Açık Yüzme Havuzu ve içerisindeki Binanın 3 yıllık tahmini kira bedeli: KDV HARİÇ:45.000,00-TL olup, %3’ten geçici teminatı ise 1.350,00-TL’dir.
  2. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşlerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  3. İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler.
a) Medeni kanun hükümlerine göre reşit olmak, T.C. vatandaşı olmak.
b) Nüfus Cüzdanı Örneği veya Fotokopisi.
c) Kanuni ikametgâh belgesi (e-devlet üzerinden)
d) Geçici Teminatın belediyemiz hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.
e) İhaleye Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname, aslı veya fotokopisi.
f) İhaleye şirket adına katılacaklar için noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi.
g) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.
4.İsteklilerin bir dilekçe ile istenilen belgeleri, ihale saatine kadar Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerektiği, postadaki vaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususu ilan olunur.08/12/2023
  Osman ÇAKAR 
 Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN01949424