T.C.
UŞAK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2015/689 Esas
KARAR NO : 2023/1338
'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan Mahkememizin 26.10.2023 tarih, 2015/689 Esas ve 2023/1338 Karar sayılı gerekçeli kararıyla İbrahim ve Rel oğlu, 1986 doğumlu, Adana, mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık AHMED EL İBRAHİM hakkında verilen DÜŞME kararı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.
Sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15.12.2023
#ilangovtr Basın No ILN01954960