T.C.
UŞAK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/213 Esas
KARAR NO : 2023/1207
'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan Mahkememizin 05.10.2023 tarih, 2020/213 Esas ve 2023/1207 Karar gerekçeli kararıyla Namik ve Bilgeys oğlu, 23/11/1995 doğumlu sanık IBRAHIM BASHIRZADE hakkında verilen MUHAKEMENİN DURMASI kararı, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.
Sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15.12.2023
#ilangovtr Basın No ILN01954947