T.C.
UŞAK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/641 Esas
KARAR NO : 2023/1239
'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Tehdit' ve 'Silahla Kasten Yaralama' suçlarından Mahkememizin 12.10.2023 tarih, 2020/641 Esas ve 2023/1239 Karar sayılı gerekçeli kararıyla Alı Murad ve Zahra kızı, 01/01/1968 doğumlu sanık JUMA KHAL MURADI hakkında 'Silahla Tehdit' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından beraat, 'Silahla Kasten Yaralama' suçundan ise 6.000,00 TL adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ancak mahkememiz gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.
Sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15.12.2023

#ilangovtr Basın No ILN01954936