T.C.

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
ESAS NO : 2021/1637 Esas
DAVALI : SELÇUK AKARCA TC:28700476420
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Uşak Merkez Yeşilkaraağaç Mahallesi 284 ada 2 parsel,192 ada 26 parsel) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 25/04/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01949747