İLAN

UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/4
KARAR NO : 2021/322

Davacı Adalet Bakanlığı tarafından davalılar Nuri ERGİN, Engin DEMİR, Hakan MUT, Salim MUSLU, Ercüment EKİN vd.. aleyhine mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalı Nuriye Demir'in dava tarihinden önce ölmüş olduğu anlaşılmakla ölmüş kişiye karşı dava açılamayacağından, davacı tarafından bu davalı aleyhine açılan davanın dava şartı yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,
2-Davacı tarafından davalılar Semih Diş, Murat Yılmaz, Ahmet Karakaya, Saniye Demir, Öner Demir, Muammer Demir, Selma Atçı (Demir), Türkan Öngünç (Demir), Engin Demir, Songül Demir ve Hakan Mut aleyhine açılan davanın REDDİNE,
3-Davacı tarafından diğer davalılar aleyhine açılan davanın KABULÜ ile;
-25.495,75 TL'nin 1.026,60 TL'sinin ödeme tarihi olan 07/06/2004 tarihinden itibaren, 24.469,15 TL'sinin ise ödeme tarihi olan 09/06/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Mehmet Övet, Mehmet Oktay Altıntaş, Özen Özçelik, Yalçın Acar, Vedat Ergin,Timur Çalışkanoğlu, Salim Muslu, Sevgi Peker, Sevcan Durum, Ramazan Oruç, Osman Gümüşcü, Nuri Ergin, Nevzat Yıldızhan, Nadim Koç, Murat Kesenli, Muammer Akar, Mehmet Efe, Kadri Kalemli, Hüseyin Canbaz, Hüseyin Bayram Kandemir, Hüseyin Bahar, Hasan Ataç, Akar Akkuş, Ceylan Gürbüz, Engin Keser, Engin Özgenç, Erol Kaya, Ercan Arıcan ve Ercüment Ekin'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
-492.252,96 TL'nin 60.731,55 TL'sinin ödeme tarihi olan 13/05/2004 tarihinden itibaren, 7.564,10 TL'sinin ödeme tarihi olan 03/06/2004 tarihinden itibaren, 423.957,31 TL'sinin ise ödeme tarihi olan 13/03/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Mehmet Övet, Mehmet Oktay Altıntaş, Özen Özçelik, Yalçın Acar, Vedat Ergin,Timur Çalışkanoğlu, Salim Muslu, Sevgi Peker, Sevcan Durum, Ramazan Oruç, Osman Gümüşcü, Nuri Ergin, Nevzat Yıldızhan, Nadim Koç, Murat Kesenli, Muammer Akar, Mehmet Efe, Kadri Kalemli, Hüseyin Canbaz, Hüseyin Bayram Kandemir, Hüseyin Bahar, Hasan Ataç, Akar Akkuş, Ceylan Gürbüz, Engin Keser, Engin Özgenç, Erol Kaya, Ercan Arıcan ve Ercüment Ekin'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
Dair karar verilmiş olup,adresi tespit edilemeyen ve kendilerine ilan yoluyla tebliğ kararı verilen Salim MUSLU ve Ercüment EKİN' Gerekçeli Karar vedavacı Adalet Bakanlığı vekili tarafından verilen gerekçeli kararın İstinafedildiğine ilişkin İstinaf başvurusunun tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023

#ilangovtr Basın No 1832342