Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/2525 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2525 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 2659 Ada, 18 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı mesken nitelikli daire. Ayrıntısı satış ilan sayfasına ekli bilirkişi raporundan satış ilanından öğrenilebilir.
Adresi : Kıymet Taktirine Esas Olmak Üzere Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 2.848,26 m2
Arsa Payı : 9/360
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 9 Kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.868.670,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:40
11/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01949760