Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2019/4821 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4821 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KEMALÖZ Mahalle/Köy, 755 Ada, 188 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz, Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde taşınmazın bulunduğu sayfada ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Kemalöz Mah. Mehmet Topaç Bulvarı Dış Kapı No:76 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 598 m2
Arsa Payı : 10/380
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, blok nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 818.251,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:29
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:29
20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01988438