Örnek No:54*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/58495 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/58495 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.350.000,00
1
Taşıt
64BM017 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , CARGO 4136 D Tipli , DD95584 Motor No'lu , NM0MKXTP6MDD95584 şasi nolu, KAMYON, araç ilimiz Yaşar Yediemin Otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 14:41
15/05/2024 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02034863