Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2019/6102 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/6102 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
İli :Uşak
İlçesi :Merkez
Mahalle :Hacıkadem
Mevkii — :Ellekci
Ada Parsel No:2313/11
Yüzölçümü:2.870.06m2
Niteliği — :Tarla
Yüzölçümü : 2.870,06 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 287.006,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde 22/01/2020 tarih ve 2232 yevmiye sayılı 3402 sayılı kanunun 22 maddesinin 2 fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:22
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:22
2 NO'LU TAŞINMAZIN
İli :Uşak
İlçesi :Merkez
Mahalle - :Hacıkadem
Mevkii — :Ellekci
Ada Parsel No:2313/10
Yüzölçümü:1.890.75m2
Viteliği — :Tarla
Yüzölçümü : 1.890,75 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 189.075,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde 22/01/2020 tarih ve 2232 yevmiye sayılı 3402 sayılı kanunun 22 maddesinin 2 fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:33
3 NO'LU TAŞINMAZIN
UşakMerkez Cumhuriyet Mahallesi 1466 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki 5.kat 21 bağımsız bölüm nolu çatı altı piyesli mesken
Tapu Kaydı:
İl / İlçe : Uşak/ Merkez
Mahalle : Cumhuriyet
Ada / Parsel : 1466/1
Yüzölçümü : 1229,60 m2
Ana taşınmaz Niteliği : Altı katlı kargir bina
Blok/kat/ /giriş/B:B:no C/5 kat Bağımsız bölüm no 21
Arsa payı/Paydaş : 4/76
Niteliği : Çatı altı piyesli mesken
Şerh/Beyan :Kat Mülkiyeti tesisine geçilmiştir. 05.05.2010
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumucu Caddesi Güneş Apartmanı C Blok No 19 Kat 5 Daire 21 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 1.229,60 m2
İmar Durumu: imar planında Ayrık Nizamda 6 kata müsaadeli T:A:K:S 0,30,KAKS (emsal) 1,80 konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.162.257,89 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde 05/11/2015 tarih ve 19123 yevmiye sayılı Türkiye Vakıflar Bankası lehine ipotek şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:48
4 NO'LU TAŞINMAZIN
İli :Uşak
İlçesi :Merkez
Mahalle - :Yeşilkaraağaç
Mevkil — :Kalabak
Ada Parsel No:248/8
Yüzölçümü:1.699.92m2
Niteliği — :Tarla
Yüzölçümü : 1.699,92 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 20.977,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:03
06/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01948365