Uşak Üniversitesinin koordinatörlüğünü yürüttüğü StartUp isimli Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu kapsamında Uşak Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Afyon Sağlık Üniversitesi, Kütahya Sağlık Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesinden uluslararası ofis temsilcileri ile 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Foggia şehrinde bulunan Gal Meridaunia tarafından düzenlenen eğitim haftasına katıldı.

Farklı ülkelerden üniversite temsilcilerinin bulunduğu toplantıda Uşak Üniversitesi adına Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gaye Kuru tarafından katılım sağlandı.
Gal Meridauna tarafından verilen eğitim, Avrupa Birliği'nin yaşam boyu öğrenme için Temel Yetkinlikler çerçevesine dayandı ve TEMEL YETKİNLİKLERİ (2018) içerdi. Birçok dilde iletişim kurmanın yanı sıra fikirleri, duyguları ve gerçekleri sözlü veya yazılı olarak anlama ve ifade etme kapasitesi, çok dilli yetkinlik olarak adlandırıldığı dile getirildi.Bu yetkinlikle ilişkili tutumlar arasında kültürel ifadelerin çeşitliliğine yönelik bir takdirin yanı sıra kültürlerarası diyaloğu takdir etme de yer aldı. 
Nasıl öğrenileceğini öğrenme, kişinin kendi öğrenmesini kontrol etme ve kendi üzerinde düşünme kapasitesi kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliğinin tüm bileşenleri olduğuna vurgu yapılarak; "Sorumlu vatandaşlar olarak eylem ve sivil ve sosyal hayata tam anlamıyla katılma kapasitesi, vatandaşlık yetkinliğidir" denildi..

Daüşşafaka Eğitim Kurumlarının Giriş Sınavı 21 Mayıs'ta Daüşşafaka Eğitim Kurumlarının Giriş Sınavı 21 Mayıs'ta

Girişimcilikte yetkinlik, inisiyatif alma, yaratıcılık, buluş, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi bir dizi beceri gerektirdiği ifade edilirken; " Kültürel farkındalık ve ifade konusunda yetkin olmak, hem kavramların birçok kültürde sanatsal olarak nasıl aktarıldığını anlamayı hem de kavramları ve duyguları çeşitli sanatsal ve kültürel biçimlerde ifade etme kapasitesini gerektirir. Dijital teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılması, iletişim ve işbirliği, medya okuryazarlığı, dijital içerik üretimi, güvenlik, fikri mülkiyetle ilgili sorular, problem çözme ve eleştirel düşünme dijital yeterliliğin bileşenleridir." sözleri kullanıldı.
 Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte (STEM) yetkinlik, günlük hayatta ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için matematiksel muhakemeyi kullanma kapasitesine atıfta bulunan eşanlamlı terimler olduğunun altı çizilerek;" Okuryazarlık yetkinliği, düşünceleri, duyguları ve gerçekleri sözlü, yazılı veya diğer iletişim biçimleriyle anlama ve ifade etme becerisinin yanı sıra sosyal etkileşime girme kapasitesini ifade eder. Bu becerinin önemli yönleri arasında eleştirel ve yapıcı söylemlere açık olmanın yanı sıra kişinin sözlerinin başkalarının deneyimleri üzerinde yaratabileceği etkiye dair bilgi de yer alır." sözleri kaydedildi.

Hareketlilik, düzenlenen proje yazma çalışmayları ile sona erdi.