Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/55969 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/55969 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İcra konusu taşınmaz tapuda kayıtlı Uşak İli Merkez İlçesi Ünalan Mahallesi 166 ada 18 parsel noda kayıtlı 500,00 m2 büyüklüğündeki parselde mevcut yapılaşmışB+Z+6 katlı binanın birinci katında yer alan dokuz bağımsız bölüm nolu87,00m2 oturum alanlı meskendir.
Uşak İli Merkez İlçesi Ünalan Mahallesi 166 ada 18 parsel noda kayıtlı 500,00 m2 büyüklüğündeki parselde mevcut yapılaşmışB+Z+6 katlı binanın birinci katında yer alan dokuz bağımsız bölüm nolu87,00m2 oturum alanlı meskenin antreüç oda bir salon mutfak banyo-wc,balkon bölümlerinden oluştuğu görülmüştür. Antre yerler seramik duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Odalar ve salon aynı özelliklerde olup yerler lamianant parke kaplamalı duvarları ise sıvalı ve boyalıdır. Mutfak yerleri seramik duvarları fayans kaplamalıdır.. Islak hacimlerin ise yerleri seramik duvarları fayans kaplamalıdır. Balkon yerleri ise seramik kaplamalı olup demir korkulukludur. Meskendeki içkapı doğramaları ve pencereleri pvc,dış kapısı ise çeliktir. Taşınmazda ısınma amaçlı bireysel doğalgazlı kombi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binada asansör bulunmakta ve binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamalıdır. Taşınmaz her türlü altyapı, elektrik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Yapının bulunduğu bölge İlin ticaret merkezi olan bir bölgededir. Taşınmaz ,ataparka 1050, eski belediyeye yaklaşık 700m,devlet hastanesine 5750m mesafededir.
Arsa değeri : 500,00m²x87/2010x15.000,00 TL/m²...=324.626,86-TL
Bina değeri : 87,00m²x4275,00 TL/m²x0,75…….....= 278.943,75-TL
Toplam : …………………………...……….......................=603.570,61-TL
Adresi Uşak İliMerkez İlçesi Ünalan Mahallesi 166 ada 18 parselB+Z+6 katlı binanın birinci katında yer alan dokuz bağımsız bölüm
Yüzölçümü : 500 m2
Kıymeti : 603.570,61 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Y.Planı: 21/07/1994 beyan şerhi vardır. (Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:46
----------------
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:46
04/05/2023 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No 1824736