Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/40765 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/40765 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, AYBEY Mahalle/Köy, 1. KÖME SOKAK Mevkii, 1111 Ada, 18 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm ... Taşınmaz ayrıntısı, esatış.uyap.gov.tr adresinden taşınmaz satış ilanı ve ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Aybey Mah. Çukur Çeşme Sk. Dış Kapı No:8 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 401,22 m2
Arsa Payı : 1753/25223
İmar Durumu : İnşaat tarzı İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında (plan notları ve mania planı kısıtlama hakkı saklı kalmak kaydı ile)bitişik nizamda konut alanında 4 kata müsaadeli, bina yüksekliği 12,50 m olmak üzere
Kıymeti : 411.284,21 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında 270.000,00TL ve 35.000,00TL bedelli 1. ve 2. derece ipotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tescili bu şerhlerden ari olarak yapılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:31

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No 1834723