Resmi İlanlar:
CEVİZ FİDAN ALIMI ( 4 KALEM)


CEVİZ FİDAN ALIMI ( 4 KALEM)
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ceviz Fidan Alımı ( 4 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2019/453102
1-    İdarenin
a)    Adresi                : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102    64100 UŞAK
                    MERKEZ/UŞAK
b)    Telefon ve faks numarası    :2762231270 - 2762120934
c)    Elektronik Posta Adresi        :ihale@usakozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği:    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-    İhale konusu malın
a)    Niteliği, türü ve miktarı        : Ceviz Fidan Alımı (    4 Kalem)
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu                        nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)    Teslim yeri            :UŞAK İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
c)    Teslim tarihi            :İhaleyi alan Firma Fidanları 15.01.2020 tarihine kadar
                    teslim etmek zorundadır.
3-    İhalenin
a)    Yapılacağı yer            : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri
b)    Tarihi ve saati            : 01.10.2019 -10:30
4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıiamaz.
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.    ihale dokümanının görülmesi:
7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.    ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.    Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl Basın No:324

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK MERKEZ 2 OKUL Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE...

Haberi Oku