Resmi İlanlar:
ELEKTRİK SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR


ELEKTRİK SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uşak Üniversitesi 86 Kalem Elektrik Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2019/466523
1-İdarenin
a)Adresi            : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik
                Daire Başkanlığı İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Pk:642G0 Merkez/UŞAK                     64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve faks numarası    : 2762212211 - 2762212212
c) Elektronik Posta Adresi    : yapi@usak.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı    : Uşak Üniversitesi 86 Kalem Elektrik Sarf Malzeme Alımı
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                     şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri            : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
c)Teslim tarihi            : Sözleşmenin imzalanmasıyla beraber yüklenici, Özel Teknik Şartna                    mede belirtilen malzeme numunelerini 5 iş günü içerisinde İdare    
                nin onayına sunacaktır. Malzeme onayı için idareye en fazla 2 defa 
                malzeme listesi sunulabilir. Yüklenici; malzemeleri, numunelerin İda                    rece onayından itibaren 35(otuzbeş) gün içinde işyerine teslim edecek                    tir. İdarenin muayene kabul komisyonundaki elemanları gerek görürse;                     yüklenici malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak                     üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşa tahkikini                     yaptıracak ve sonuçlarını idarenin onayına sunacaktır. Onay verilmeyen
                malzeme kesinlikle teslim alınmayacak, onay verilen malzeme ile süresi                     içinde değiştirilecektir. İşin süresi numunelerin idarece onayından itiba                    ren 35 (otuzbeş) gündür.
3-    İhalenin
a)    Yapılacağı yer        : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet
                Binası 2.Kat 205 Nolu Toplantı Salonu
b)    Tarihi ve saati        : 23.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanının görülmesi:
7.1.    ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.    ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (posta veya kargo ile gönderimlerdejevrak kayıt 2.Kat oda no: 202/Elden tekliflerin teslim edilmesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2.Kat 205 Nolu Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.    Diğer hususlar:
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl Basın No:331

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK MERKEZ 2 OKUL Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE...

Haberi Oku