Resmi İlanlar:
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Merkez Altıntaş Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etütleri Rapor Yapımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :           2018/658866

 1. İdarenin
 1. Adresi  : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100

BORNOVA/İZMİR

 1. Telefon ve faks numarası          : 2324355100/1800-1801-1803-1804-1900-1910-1911

2324353742

 1. Elektronik Posta Adresi            :           proje02@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı   : Bir adet Gölet ve Sulamasının Planlama-Proje Aşaması

Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etüt Raporlarının Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer   :           Uşak Merkez Altıntaş   Göleti ve          Sulaması         (Uşak   Merkez)
 2. Süresi   :           İşe başlama tarihinden  itibaren 300(üç yüz)      gündür
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer   : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şb. Md.

Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova-İZMİR

 1. Tarihi ve saati   : 07.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale dokümanı içerisinde yer alan (Taahhütname) İzmir Valiliği’nin 13.12.2016 gün ve 82454 sayılı yazı ekinde "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına " dair "Taahhütname", istekli yetkilisi tarafından imzalanacak ve yetkilinin imza beyannamesi/sirküleri eklenerek verilecektir. İstenildiği takdirde noter onaylı

verilebilecektir.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Gölet veya baraj planlama aşaması jeoteknik etüt veya diğer adıyla mühendislik jeolojisi raporu yapmış olmak;

Gölet veya baraj kesin proje aşaması jeoteknik etüt veya diğer adıyla mühendislik jeolojisi raporu yapmış olmak;

Yukarıda sayılan işlerden her hangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7 1 İhale dokümanı, idarenin  adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şb. Md. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova-İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şb. Md. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku