Resmi İlanlar:
HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

HAŞERE İLE MÜCADELE, İLAÇLAMA VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI, GERİ KAZANIM /BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HAŞERE İLE MÜCADELE, İLAÇLAMA VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI, GERİ KAZANIM /BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2019/307565

1-İdarenin

a) Adresi                                            : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası       : 2762270034/254-219 - 2762242418

c) Elektronik Posta Adresi           : usak.maliisler@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2 KISIM HAŞERE İLE MÜCADELE, İLAÇLAMA VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI, GERİ KAZANIM /BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eşme Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi, Merkez laboratuvar, Sağlıklı Yaşam ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları

c) Süresi                                             : İşe başlama tarihi 01.09.2019, işin bitiş tarihi 31.08.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK

b) Tarihi ve saati                              : 24.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1.KISIM İçin;

1- Teklif veren Firmalar ''Biosidal Ürün Uygulama İzin Belgesini'' ihale dosyasında sunacaktır.

2.KISIM için;

1-Teklif veren Firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu tehlikeli atıkların toplanması, paketlenmesi, taşınması, geri kazanım/bertaraf edilmesine yönelik belgelerini ( lisans veya önlisans belgelerinin) ihale dosyasında sunacaktır.

2-Teklif veren Firmalar tehlikeli atık taşıma araçlarına ait lisans belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇED DUYURUSU

Haberi Oku