Resmi İlanlar:
İHALE İLANI

İHALE İLANI

BAKJM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR YAPI İSLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! UŞAK

ÜNİVERSİTESİ

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Asansörlerinin 11 ay boyunca periyodik bakım ve onarıınlarınm yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2018/699060

 1. İdarenin
 1. Adresi   : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik

Daire Başkanlığı İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Pk:64200 Merkez/UŞAK 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK

 1. Telefon ve faks numarası            : 2762212211 - 2762212212
 2.  Elektronik Posta Adresi : yapi@usak.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı : 27 adet'insan asansörü, 2 adet yük asansörü olmak üzere 29

adet asansörün 11 ay boyunca periyodik bakım ve onarımlarının   yaptırılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer   : Uşak Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Binalar
 2. Süresi   : İşe başlama tarihinden itibaren ll(on bir) aydır
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer   : Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet

Binası/Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2.Kat 205 Nolu Toplantı Salonu

 1. Tarihi ve saati    : 09.01.2019 - 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak

Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Birimi - Rektörlük Hizmet Binası 2.Kat Oda No:230 ve oda no:204 adresinden satın alınabilir.

  1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası/Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2.Kat Oda No:230 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku