Resmi İlanlar:
KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMININ YAPILMASI İŞİ

İLİMİZ MERKEZ UŞAK LİSESİ, ŞEFKAT İLKOKULU VE BORSA İSTANBUL ORTAOKULUNA Z- KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMININ YAPILMASI İŞİ UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Merkez Uşak Lisesi, Şefkat İlkokulu ve Borsa İstanbul Ortaokuluna Z-Kütüphane Kurulumu ve Donatımının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer *     almaktadır.

İhale Kayıt Numarası         : 2019/198453

 1. İdarenin
 1. Adresi   KURTULUŞ MAH. ENSTİTÜ SOK. 11       64100 UŞAK

MERKEZ/UŞAK

 1. Telefon ve faks numarası          : 2762233990 - 2762233989
 2.  Elektronik Posta Adresi            : destek64@meb.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 1. İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği, türü ve miktarı   : 220 m2 al^n tadilat altyapı ; 220m2mob. tefrişat donatımı; 21

ad./ ali in one bilgisayar ; 3 adet yazıcı; 3000 ad.kitap Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer   Uşak Lisesi, Şefkat İlkokulu ve Borsa İstanbul Ortaokulu
 2. İşe başlama tarihi          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi     : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer   : İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Kurtuluş Mah. Enstitü Sk No:11

Uşak

 1. Tarihi ve saati   : 09.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.    1

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kurumlarda yapılan Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z Kütüphane ) Kurulumu ve Donatımı işleri, Bl. ve Bil. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 1. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hiz.Şb.Müd.- Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müd.

Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 5. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak     Sınır     Değer    Katsayısı          (N)        : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku