Resmi İlanlar:
NURİ SEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSLERİ İÇİN YARDIMCI İŞÇİLİK TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

NURİ SEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Muhasebe ve Personel Servisleri için Yardımcı İşçilik hizmet alımı 4734 sayılı kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası          :           2019/17446

 1. İdarenin
 1. Adresi : Fevzi Çakmak mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 64120

UŞAK MERKEZ/UŞAK

 1. Telefon ve faks numarası       : 2762311491 - 2762311732

e) Elektronik Posta Adresi     :           usakseker@iturksekergov.tr

ç) İhale dokümanının :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı          : 6 ay süre ile Genel Muhasebe Servisinde 4 ve Personel

Servisinde 2 olmak üzere toplam 6 eleman çalıştırılması hizmet alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
 2. Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 UŞAK
 2. Tarihi ve saati : 31.01.2019 -14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere vaptırılamaz.
 2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurumlarında veya Özel kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait, faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İl Basın No/38

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku