Resmi İlanlar:
TAŞINMAZIN AÇIK AKTIRMA İLANI

T.C.

UŞAK 3. İCRA DAİRESİ

2017/2276 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK AKTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri;

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili. Merkez İlçe, İlyaslı Köyü, Köy içi mevkii, 526 ada, 12 parselde kayıtlı ana taşınmaz tapu kaydında 1.838,01 m2 alanlı Bahçeli iki Katlı Kargir Ev ve Müştemilatı olarak gözükmekte olup parsel üzerinde 134,80 m2 oturum alanına sahip betonarme iki katlı ev, 23.80 m2. kümes, 5,40 m2. depo, 59,95 m2. ahır-1,189,15 m2. ahır-2, 163,51 m2 oturum alanına sahip ahır-3 bulunmaktadır.

Betonarme İki Katlı Ev:

Kısmi bodrum kat, zemin kat ve 1. kattan oluşan bina betonarme karkas olarak yapılmıştır. Keşif esnasında kısmi bodrum katın depo olarak kullanıldığı ve zemin kat ile 1.katın ise mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi siding kaplamadan yapılmıştır. Çatısı kiremit örtülü ahşap oturtma çatıdır. Su ısıtması için güneş enerjisi sistemi bulunmaktadır. Kısmi bodrum kat depo olarak kullanılmakta olup; tabanı beton, duvarları ve tavanı sıvalı ancak boyasız olup kapısı ve penceresi demir doğramadan yapılmıştır. Kısmi bodrum katın alanı 40,00 m2.dir. Zemin kat; dört adet oda, banyo, tuvalet, mutfak, giriş holü ve antreden oluşmaktadır. Odalar; tabanı laminant kaplama, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı olup pencereleri plastik doğramadan, kapılan ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Banyo; Tabanı seramik kaplama, duvarları yaklaşık yan yüksekliğe kadar seramik kaplı geri kalan kısım ve tavanları sıvalı ve boyalı olup pencereleri plastik doğramadan, kapıları ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Tuvalet; Tabanı seramik kaplama, duvarları yaklaşık yarı yüksekliğe kadar seramik kaplı geri kalan kısım ve tavanları sıvalı ve boyalı olup pencereleri plastik doğramadan, kapıları ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Mutfak; tabanı ve duvarları seramik kaplı, tavanı sıvalı ve boyalı olup pencereleri plastik doğramadan, kapılan ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Mermerit tezgâhı olup, tezgâh üstü ve tezgâh altı MDF'den yapılma dolapları bulunmaktadır. Giriş holü ve antre; Tabanı kısmen seramik kaplama kısmen laminant kaplamadır. Duvarları ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Giriş holünde MDF’den yapılma dolaplar, lavabo ve lavabo üstü seramik kaplama bulunmaktadır. Demir doğramadan yapılma giriş kapısı ve balkon kapısı bulunmaktadır. Zemin katın alanı 136,80 m2.dir. 1. kat; giriş holü-antre, 4 adet oda, mutfak, banyo, tuvalet ve kilerden oluşmaktadır. Odalar; tabanı laminant kaplama, duvarları sıvalı ve boyalı, tavanı plastik lambri kaplama olup pencereleri plastik doğramadan, kapıları ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Banyo ve tuvalet; tabanları ve duvarları seramik kaplama, tavanları sıvalı ve boyalı olup pencereleri ve kapıları plastik doğramadan yapılmıştır. Mutfak; tabanı seramik kaplama, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı olup pencereleri plastik doğramadan, kapıları ise ahşap doğramadan yapılmıştır. Mermerit tezgâhı olup, tezgâh üstü ve tezgâh altı MDF'den yapılma dolapları bulunmaktadır. Tezgah arası seramik kaplıdır. Giriş holü-antre; Tabanı kısmen seramik kaplama kısmen laminant kaplamadır. Duvarları ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Giriş holünde PVC'den yapılma bölme kapısı bulunmaktadır. Antrede MDF’den yapılma dolaplar, lavabo ve lavabo üstü seramik kaplama bulunmaktadır. Demir doğramadan giriş kapısı bulunmaktadır. Balkon kapısı PVC.den yapılmıştır. Balkon tabanı mozaik kaplama olup etrafında demirden yapılma korkuluklar bulunmaktadır. 1. katın alanı 114,11 m 2.dir. Binanın genel anlamda bakımlı olduğu görülmüştür. Kısmi bodrum katının alanı 40,00 m2, zemin katının alanı 136,80 m2 1. katının alanı 114,11 m2 olmak üzere, toplam yapı alanı 290,91 m2 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız birimlerin alanları brüt alanlar olup net alanları 150,00 m 2.den küçüktür.

Kümes:

Bir kat olarak yapılan bina yatay delikli tuğladan basit bina olarak yapılmıştır, Kümes olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi ve iç cephesi sıvasız ve boyasızdır. Tavanı ahşap döşeme olup üzeri sac ile kapatılmıştır. Binanın toplam alanı 23,80 m 2' dir.

Ahır -1 :

Zemin kattan oluşan bina betonarme karkas olarak yapılmıştır. Duvarlarının bir kısmı taştan bir kısmı tuğladan yapılmıştır. Keşif esnasında ahır olarak kullanıldığı, üstünün ise teras olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dış cephesi ve iç cephesi sıvasız ve boyasızdır. Döşemesi betonarme döşeme olup çatı sistemi bulunmamaktadır. Binanın toplam alanı 59,95 m 2 ’dir.

Ahır-2:

Zemin kattan oluşan bina iki kademeden yığma kagir olarak yapılmıştır. Keşif esnasında ahır olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dış cephesi ve iç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Kapıları ahşap doğramadan ve demir doğramadan yapılmış olup, pencereleri demir doğramadan yapılmıştır. Döşeme sistemi bulunmamaktadır. Çatı sisteminin bir kısmı demir profillerden bir kısmı ise ahşap direklerden oluşmakta olup üzeri sac levhalar ile kapatılmıştır. Binanın toplam alanı 189,15 m 2 ’dir.

Ahır-3 :

Zemin kattan oluşan bina yığma kagir olarak yapılmıştır. Keşif esnasında ahır olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dış ve iç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Kapıları ve pencereleri demir doğramadan yapılmıştır. Çatısı kiremit örtülü ahşap oturtma çatıdır. Binanın toplam alanı 163,5 m2. dir.

Depo :

Zemin kattan oluşan bina yığma kagir olarak yapılmıştır. Keşif esnasında depo olarak kullanıldığı, üstünün ise teras olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dış cephesi ve iç cephesi sıvalı olup boyasızdır. Kapısı demir doğramadan yapılmıştır. Döşemesi betonarme döşeme olup çatı sistemi bulunmamaktadır. Binanın toplam alanı 5,40 m2 ’dir.

Betonarme iki katlı ev, ahır-1 ve ahır-2 binaların keşif tarihi itibarıyla yaklaşık 43 yaşında olup, kümes, ahır-3 ve depo binalarının keşif tarihi itibarıyla yaklaşık 39 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Betonarme iki katlı binanın bodrum katı I-B , betonarme iki katlı binanın zemin ve 1. katı II-B, ahır-1 binası I-B, ahır-2 binası I-B , ahır-3 binası I-B, kümes binası I-A , depo binası I-B yapı sınıfına girmektedir. Taşınmaz doğudan Barbaros Caddesine, güneyden Başak Sokağa cephelidir. İmar paftasında kuzeyden imar yoluna cepheli görülmekte olup, bu yol yerinde açılmamıştır. Taşınmaz, köy yerleşik alanı içerisinde yer almaktadır. Ticari potansiyeli açısından değerlendirildiğinde bölgede herhangi bir ticari faaliyet bulunmamakta olup, yakın zamanda gelişme beklenilmemektedir. Bulunduğu bölge itibarıyla arsaya arz ve talebin dengeli olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın yer aldığı İlyaslı Köyünde cami, park, okul gibi kamusal alanlar bulunmakta olup, bu alanlara yürüyüş mesafesindedir. Bölgesinde 1 veya 2 katlı müstakil konut binaları ve tek katlı besihane yapıları bulunmakta olup, ayrıca boş arsalar ve tarlalar da mevcuttur. İlyaslı Köyüne toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilmekte olup, elektrik, su, telefon vb. altyapı hizmetlerini almaktadır. Arsa üzerinden fay hattı geçmesinden dolayı ve bir kısmının yapı yasaklı alan olması değerini düşürücü etken olmaktadır. Taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesinin satışı yapılacaktır.

Adresi                 : İlyaslı Köyü, Köyiçi mevkii, 526 ada, 12 parsel-UŞAK

Yüzölçümü        : 1.838,01 m2

İmar Durumu    : 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre serbest nizam 2 kat. Taksi 0,30, Kaks: 0,60 müsadeli konut alanındadır. Parsel üzerine tarımsal amaçlı yapı inşa edilmesi halinde zeminde kaplayacağı alan %40 belirlenmiştir. Alınan bilgiye göre, parselin bir bölümünden fay hattı geçmektedir. Fay hattı geçen bölümü yapı yasaklı alan (YYA) olup, bu bölüme yapı inşa edilememektedir.

Kıymeti                     : 100.955,11 TL (1/2 hissesi)

KDV Oranı                : %1

Kaydındaki Şerhler : Uşak 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbiri,hacizler

1. Satış Günü           : 17/02/2020 günü 11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü           : 13/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri                  : Şeker Fabrikası yanı Adalet Sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2276 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/12/2019

İL BASIN NO: 14

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ASFALT ÜRÜNLERİ NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ

Haberi Oku