Resmi İlanlar:
UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ VE UŞAK İLİ ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARINDA(136-137) İHTİYAÇ

DUYULAN AKARYAKIT

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve Uşak İli Orman Kadastro Komisyonlarında(136-137) İhtiyaç Duyulan Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          : 2019/13970

1 -İdarenin

 1. Adresi : KURTULUŞ MAH. ISMETPASA CAD. NO: 92 64100 UŞAK

MERKEZ/UŞAK

 1. Telefon ve faks numarası       : 2762270038 - 2762230190
 2. Elektronik Posta Adresi         : usakisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

 1. İhale konusu malın
 1. Niteliği, türü ve miktarı          : Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak

Muhafaza Şefliği için 9.000Litre Motorin(Diğer), Uşak İli Orman Kadastro Komisyonları (136-137) için 3.000Litre Motorin(Diğer) olmak üzere toplam 9.000Litre Motorin(Diğer) Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri      : Akaryakıt, İstasyon Bayiinden Taşıt Tanıma Sistemi ile idaremize

ait araçların depolarına, lüzumu halinde idarenin göstereceği yerlere ve yangın anında acil sayaçlı araçlarla yangın mahalline yakıt nakli yapılarak teslim edilecektir.

 1. Teslim tarihi    : Sözleşme imzalanmasına müteakip, sözleşme imzalandığı tarihten

itibaren 31.12.2019 tarihine kadar İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı kadar, akaryakıt istasyonundan İşletme Müdürlüğünün düzenlediği fış karşılığında

 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer : Uşak Orman İşletme Müdürlüğü(Toplantı Salonu)-Misafırhane

Yanı

 1. Tarihi ve saati : 25.01.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
 2. İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise , Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi" olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
 3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan

İstasyonlu Bayilik Belgesini,

teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.

(Sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli sorgulama bilgilerine yer verildiği taktirde sunma zorunluluğu yoktur.)

EKAP’ta yer alan sunulmayacak belgeler listesine "EPDK Tarafından Verilen Lisanslar" ve "Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi" eklenmiştir. Sunulmayacak belgeler tablosunda (Söz konusu Tablo İhale Dokümanında Standart Formların içinde bulunmaktadır. ) gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu listede yer alan belgelerin, başvuru veya teklif zarfında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Sunulmayacak belgeler listesinde yer alan katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmaktadır.

*

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Orman İşletme Müdürlüğü 103 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İl Basın No/32

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku