Resmi İlanlar:
YANGINLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-UŞAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN ve KIRSAL YANGIN SÖNDÜRME hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                : 2019/316846
1 -İdarenin
a)Adı                : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-UŞAK DİĞER ÖZEL
                BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi            : KURTULUŞ MAH. İSMET PASA CAD. NO: 92 64100 UŞAK
                MERKEZ UŞAK
c)Telefon ve faks numarası    : 2762270038 - 2762230190
ç) İhale dokümanının        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
                görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı                : ORMAN ve KIRSAL YANGIN    SÖNDÜRME
b)Niteliği, türü ve miktarı    : 1 adet arazöz ekibi (90 gün süre    ile) orman ve kırsal alan
                yangını söndürülmesi işidir.
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                     şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çalışma Alanı; Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları olup.
                Yangınla mücadele ile sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde Denizli Orman                     Bölge Müdürlüğü veya diğer Orman Bölge Müdürlükleri ile diğer Orman                     işletme müdürlükleridir, 
ç) Süresi/teslim tarihi        : işe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
d)İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe
                başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 22.07.2019 - 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Uşak Orman İşletme Müdürlüğü
                                Toplantı Salonu ( Misafirhane yanı)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlaırıaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.    İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.    Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl Basın No:238
 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇED DUYURUSU

Haberi Oku