Resmi İlanlar:
ZİRAAT SERVİSİ VE ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE 1 YIL SÜRE İLE 1 ADET SÜRÜCÜLÜ ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP 4X4 KAMYONET, KİRALANMASI İŞİ

ZİRAAT SERVİSİ VE ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE 1 YIL SÜRE İLE 1 ADET

SÜRÜCÜLÜ ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP 4X4 KAMYONET, KİRALANMASI İŞİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Ziraat Servisi ve Ziraat Bölge Şefliklerine 1 Yıl Süre ile 1 Adet Sürücülü Çift Kabinli Pick-Up 4x4 Kamyonet, Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                        :  2020/ 147249

1-İdarenin

a) Adı                                   : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NURİ ŞEKER UŞAK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                             :  Fevzi Çakmak mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 64210  UŞAK MERKEZ / UŞAK

c) Telefon ve faks numarası : 2762311491 – 2762311732

ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.t/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a)  Adı                                     : Ziraat Servisi ve Ziraat Bölge Şefliklerine 1 Yıl Süre ile 1 Adet Sürücülü Çift Kabinli Pick-Up 4x4 Kamyonet, Kiralanması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Ziraat Servisi ve Ziraat Bölge Şefliklerine 1 Yıl Süre ile 1 Adet Sürücülü Çift Kabinli Pick-Up 4x4 Kamyonet, Kiralanması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

ç) Süresi/teslim tarihi                                    : İşe başlama tarihi 01.06.2020, işin bitiş tarihi 31.05.2021

d) İşe başlama tarihi                                      : 01.06.2020

3-İhalenin          

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 06.04.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi» bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde» bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler»

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter kıratından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere» ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/ veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan Sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,  ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,  EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutanla geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

İ4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO : 124

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel...

Haberi Oku