Bir önceki Uşak Valisi Funda Kocabıyık döneminde, AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kentin il afet risk planı olarak bilinen İRAP’ta, Kışladağı’nda faaliyet gösteren altın madeni şirketine övgüler yağdırılması ve söz konusu bilgilerin ilgili şirketin resmi internet sitesi referans alınarak yapılması dikkat çekti. Kaynakça bölümünde, söz konusu bilgilerin ilgili şirketin kurumsal kimliğinden alınması, raporun ne kadar sağlıklı hazırlandığı sorularını akıllara getirdi? Raporun söz konusu bölümünde, yangın tehlikesinin değerlendirilmeye alınmayan tekstil fabrikalarında yoğun bir şekilde olduğuna dair kısım da dikkat çekti. 
FUNDA KOCABIYIK DÖNEMİNDEKİ İL AFET RİSK RAPORU
Görevden ani bir şekilde alınan bir önceki Uşak Valisi Funda Kocabıyık döneminde hazırlanan ve kendisinin önsözünün yer aldığı Uşak’ın il afet risk raporunda, Kışladağı’nda faaliyet gösteren altın madeniyle ilgili bölüm dikkat çekti. BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması) kapsamında değerlendirilen Kışladağ’da bulunan altın madeni firmasıyla ilgili bölümler, adeta şirketin tanıtım bölümü gibi görünüyor. Maden firması için “BEKRA Kategorisinde Yer Alan Kuruluşlar Uşak ilinde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamına giren iki üst ve bir alt seviyeli kuruluş bulunmaktadır” ifadesi dikkat çekiyor. Şirket, ilgili rapordaki “Uşak ilinde yer alan ve tehlikeli madde bulunduran, kullanan, depolayan kuruluşlar”ı listeleyen tablo 2.39’da bulunuyor. 
ŞİRKETİN İSTİHDAM RAKAMLARI YER ALDI
Söz konusu şirketle ilgili başlıkta, afet durum risklerinden çok, şirketin ekonomik durumu ve oluşturduğu istihdamın yer alması dikkat çekti. Raporun ilgili bölümünde, şu ifadeler yer aldı: 
“Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’de 100% katılımıyla oluşturulmuş olan uzantısının ismi Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’dir. Tüprag, Türkiye’de metalik maden aramaları ve işletmeciliği yapmak için 1986 yılında kurulmuş ve bugüne kadar aldığı yüzlerce maden arama ruhsatında arama yapmıştır. Söz konusu arama çalışmaları sonucunda, Uşak-Kışladağ’da önemli altın yataklarını bulmuş olup bu yatakları işletmektedir. 2006 yılında üretime başlayan Uşak yakınlarındaki Kışladağ Altın Madeni, Avrupa’nın en büyük altın madeni yatağı olup her yıl 12,5 ton altın üretim kapasitesine sahip örnek bir altın madeni olarak faaliyetine devam etmektedir. Yaklaşık 1.500 kişilik bir istihdamın söz konusu olduğu işletmede, 650 milyon ABD dolarını aşan bir yatırım tutarıyla, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir maden konumundadır. BEKRA listesinde üst seviye olarak sınıflandırılan işletme analize konu edilmiştir.” 


MADENLE İLGİLİ YANGIN SENARYOSUNUN SONUCU YOK
Raporda dikkat çeken bir diğer konu da, altın madeniyle ilgili yangın senaryosunun sonucunun bulunmaması. Raporun bu bölümünde sadece, “Endüstriyel Kazaların Değerlendirilmesi ve İRAP’a Girdi Sağlayacak Öneri Başlıkları Büyük endüstriyel kazalar kapsamında EFFECTS programı ile gerçekleştirilen modelleme çalışmasında, kabul gören ve yaygın olarak kullanılan algoritmalar kullanılarak Uşak ilinde gerçekleşmesi muhtemel büyük endüstriyel kazalara ilişkin fiziksel etki analizi yapılmıştır” denildi. Sadece ilgili altın madeni bu kapsamda analize tabi tutulmasına rağmen, madenle ilgili sonuç  yer almazken, havuz senaryosu ışığında modelle yapıldığı belirtildi. Öte yandan BEKRA kapsamında değerlendirilmeyen tekstil firmaları için ise; “İlaveten şehirde bulunan çok sayıda tekstil sanayi kuruluşlarında da yangın tehlikesi mevcut olup, bu tesislerin yakın çevresini de etkileyebilecek yangın tehlikesi de dikkate alınmalıdır” ifadesi dikkat çekti. 
-HABER/ALİ ARASLI

Editör: Duygu Bekmezci