Uşak Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı’na (İRAP) göre kent için en büyük riskler, çevre il ve ilçelerdeki aktif fay hatları varlığı ve kurumlarda depremle mücadele edecek yeterli ekibinin olmaması görüldü.
Uşak Valiliği’nin öncülüğünde, AFAD Uşak İl Müdürlüğü tarafından IRAP 2021 raporu hazırlandı ve rapora göre kentin güçlü ve zayıf yönleriyle, avantajları ve tehditleri özetlendi. Raporda, kentin güçlü yönlerinin çevrede yakın geçmişte yaşanmış olan yıkıcı depremler nedeniyle kurum ve kuruluşlarda afetlere karşı duyarlılığın artması gösterildi. İl genelinde 8 adet Deprem Gözlem İstasyonunun bulunması ve il sınırları içerisinde ruhsatsız yapıya izin verilmemesi de güçlü yönler arasında sayılırken, “Kamu Yapıları Envanter Sisteminin (KAYES) uygulanıyor olması Afet öncesi ve sonrası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun AFAD tarafından tek elden yürütülüyor olması.  İlimizin karayolu ve demiryolu ulaşımında kavşak noktasında olması” da kentin güçlü yönlerine eklendi.


KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATLARIN BAŞINA KONDU
Uşak’ın depremle ilgili zayıf yönleri şöyle sıralandı: “İl genelinde eski teknoloji/yönetmeliklere göre mühendislik hizmeti almadan yapılmış olan yapıların bulunması ve sayılarının bilinmemesi, yerel yönetimlerde yeterli sayıda İnşaat, Jeoloji, Harita, Jeofizik vb. mühendislik dallarından teknik elamanın bulunmaması, bina yapım sonrası, bina taşıyıcı sistemine müdahalelerin yapılması ve bu konuda denetim eksiliği. Kamu/özel sektörde risk azaltmada tecrübeli teknik personelin bulunmaması”.


UŞAK İÇİN TEHDİTLERİN BAŞINDA UDSEP 2023 PLANININ YAVAŞ YÜRÜMESİ VAR

“UDSEP- 2023 Planına yönelik çalışmaların yavaş yürütülüyor olması” ifadesi kent için tehditlerin başında gelirken, raporda ilin karşılaşacağı tehdit unsurları şöyle belirlendi:

“Toplumun afetlerle yaşama kültürünün yeterince kazanılmamış olması. Afet risk azaltma çalışmalarına yeterli önemin verilmemesi. Uşak'a destek illerin komşu illerden seçilmiş olması (komşu illerin de afetten etkilenecek olması ) İlimiz ve çevresinin tektonik yönden aktif olması”.  

ZÜLAL KARADEDELİ

Editör: Zülal Karadedeli