ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 Sürekli İşçi Alım İlanı verdi.  İlana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11 (on bir) sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 13.03.2023 – 17.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Genel şartlara, "2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak" ifadesi eklendi. 18 yaş ve üstünün başvuracağı kadroyla ilgili detaylar arasında, "Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak" ifadesi de yer alıyor.

FİSKOBİRLİK Müfettiş Yardımcısı Alacak FİSKOBİRLİK Müfettiş Yardımcısı Alacak

İlanın şartları için tıklayınız...