Burada konuşan Erbil  PTT’ de görev yapan İHS’ li personellerin kadroya alınması için başlattıkları imza kampanyası sonucunda ülke genelinde 100 bini aşkın imza toplandığını  belirtti. Bu minvalde Uşak’ta bin imza toplandığını hatırlatan Erbil bu imzaları kadro bekleyen arkadaşlarıyla birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderileceğini aktardı.

Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen olarak kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele ettiklerini vurgulayan Erbil: “ 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. Dönem Toplu sözleşmenin 52. Maddesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.’ Hükmünün eklenmesi sağladık” dedi

Erbil, bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri doğrultusunda  çalışmanın tüm sözleşmelileri kapsaması gerektiğini ileri sürdü.

“KPSS SINAVINA GİREREK BAŞARILI OLANLAR İÇERİSİNDEN ATANIYORLAR”

Hizmet kolunda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatında, yaklaşık 12 bin  İdari Hizmet sözleşmeli personel bulunduğu bilgisini veren Erbil, PTT’de İdari Hizmet sözleşmeli olarak çalışan personellerin KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atandığını ve bu personellerin diğer kamu personelleri gibi Memur sendikalarına üye olabildiğini, toplu sözleşme kapsamında da yer alabildiğini söyledi. 

“HAKLI MÜCADELEMİZE ÇEŞİTLİ EYLEMLERİMİZLE VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

İşçilerin aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii personel ile aralarında temel ücretleri, İş güvenceleri, sosyal güvenlik hakları, görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunduğunu bu durumun  iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelediğini iddia eden Erbil ; “ Sözleşmeli personeller aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerin de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabii olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili PTT yetkilileri Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarak da Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş konunun teknik boyutu ile yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir.

Her ne kadar PTT Kamu İktisadi Teşebbüsü kapsamında olmasa da üstendikleri misyon ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumlan arasında yer almaktadır.

Bu nedenle PTT’de ki İdari Hizmete Tabii Sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın imzaladığı 100.000’ i aşkın imzada da talep ettikleri üzere Kadro beklentilerini içeren imzaları bu gün buradan hep birlikte kargoya veriyoruz.

Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınan kadar haklı mücadelemize çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” Dedi.