Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan
Proje kapsamında, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile
öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşması,
buna bağlı olarak da dilin iyi kullanılması ve düşünce dünyalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya Uşak ilindeki resmi/özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERDE ARANAN ŞARTLAR
1. Yarışmaya katılacak öğrencinin Uşak il genelindeki bir ilkokul ve ortaokul kurumunun
öğrencisi olması gerekiyor.
2. Öğrenciler yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser ile katılabilecekler.
3. Eserler Dede Korkut okumalarından hareketle hikâye türünde yazılacak.
4. Eserler Word düzeninde Times New Roman yazı karakteriyle 1 , 5 s a t ı r a r a l ı ğ ı n d a
12 punto ile yazılacak ve üç sayfayı aşmayacak.

Yarışmaya katılan öğrencilerin yazdıkları hikayeleri  19 Ocak 2024 tarihine kadar okullarına teslim etmesi gerekiyor.  Okul birincisi eserler 22 Ocak 2024 tarihine kadar İlçelerde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılacak.  25 Ocak 2024 tarihinde il bazında dereceye giren öğrencilere belirlenecek. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
a) Hikâye tekniğinin kullanımı             20
b) Özgünlük                     25
c) Kurgu, karakter ve olayların uyumu         10
d) Türkçeyi kullanma becerisi             15
e) Hikâyenin bir bütün olarak sunulabilmesi     15
f) Amaçlara uygunluk                 15
 Toplam                             100

HABER : ZÜLAL KARADEDELİ

Editör: Duygu Bekmezci