Uşak İl Milli Eğitimi Müdürlüğü “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu”  ismiyle bir kitap hazırlandığını duyurdu.  Kitapta 81 ilden toplanan veriler ve çeşitli sözlü yazılı kaynaklardan faydalanıldı.
“Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” çocukların bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerinin en önemli kaynaklarından olan geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması ve ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı.


Kitapta, sözlü kültür geleneği içerisinde onlarca farklı varyantı ile yaşamaya devam eden çocuk oyunları 81 ilden toplanan veriler ile çeşitli sözlü ve yazılı kaynaklardan derlendi. Yüzyıllardır Türkiye topraklarında oynanan ve günümüz kültürel varlığı içerisinde yer alan 100 oyun seçkisi alfabetik olarak sıralandı.  Oyunun amacı, oyuncu sayısı, oynama yaş seviyesi, gerekli araç-gereç ve görsellerin yer aldığı oyun kuralları yazılı olarak özetlendi. 


Kitapta oynanacak oyunun hangi yaş grubuna ait olduğu, kaç kişiyle oynanacağı, oyunun tarifi, oyunun amacı, oyunda  varsa kullanılması gereken araç gereçler, oyunun adı vs. hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca oyun hakkında bu bilgiler fotoğraflarla ve görsellerle destekleniyor.
Kitapta köşe kapmacadan körebeye, ipten geçme oyunundan isim şehir oyununa, Hodak oyunundan halat çekme oyununa kadar Türkiye’nin her bölgesinden derlenen oyunlar yer alıyor. 
HABER MERKEZİ


 

Editör: Duygu Bekmezci