HAK-İŞ Uşak İl Temsilcisi, HİZMET İŞ Sendikası Uşak Şubesi, Öz Sağlık İş Sendikası Uşak Şubesi ve Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanlığı üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda bir program düzenledi. Burada tüm sendikalar adına açıklamayı HAK İŞ Uşak İl Başkanı ve HİZMET İŞ Sendikası Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir, emekçilerin taleplerine değindi. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Adil Özdemir, şöyle söyledi:
“Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, işten atılmaların önlenmesini, ücretler üzerinden alınan ağır vergi oranlarının düşürülmesini, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını, enflasyon karşısında emekçilerin korunmasını, ücretlerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, emekçinin refah artışından hak ettiği payı almasını istiyoruz”.
Özdemir, şöyle devam etti: “Kayıt dışı istihdamın azaltılmasını, güvencesiz çalışma sisteminin sona erdirilmesini, iş kazalarının son bulmasını, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını, gençlerin eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkanlarının geliştirilmesini çocuk işçiliğiyle daha etkin mücadele edilmesini, engellilerin toplumsal hayata katılımının arttırılmasını istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değiştirilmesini, iş güvencesi kapsamının genişletilmesini, kadro alamayan işçilerimize kadro verilmesini istiyoruz.  Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere 52 günlük ilave tediye ödenmesini, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediyelerde çalışanların enflasyon farkı, ilave artışlar ve iyileştirmelerden istisnasız olarak yararlandırılmasını istiyoruz. Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş konunu kapsamına alınmasını ve sendikal hakların sağlanmasını talep ediyoruz”.
“Buradan, bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin duyulmasını istiyoruz” diyen Adil Özdemir, şöyle konuştu: 
“Alın teriyle ekmeğini kazanan bütün emekçi kardeşlerimi, 1 Mayıs meydanından, bir kez daha sendikalı olmaya davet ediyorum. HAK-İş ve bağlı sendikalar olarak tüm sendikalarımızla sizlerin sorunlarını çözmek için birlikte mücadeleye, yeni ufuklara yürümeye, aydınlık bir gelecek inşa etmeye, Türkiye yüzyılını emekçilerin yüzyılı yapmaya kararlıyız”.

HALİL ASLAN

Editör: Zülal Karadedeli