KızlarSoruyor kullanıcıları ile yapılan toplamda 9 bin 463 kadının katılımıyla sonuçlanan anket sonuçları, kadınların iş hayatına nasıl baktığına ayna tuttu. Kadınların kendi çalışma hayatındaki algı ve alışkanlıklarını anlamaya yönelik hazırlanan anket sonuçları oldukça şaşırtıcı olduğu belirtildi.


‘Mesleğinizi seçerken cinsiyetinize uymayacağını düşünüp farklı bir seçim yaptınız mı?’diye sorulan kadınların yüzde  62'si meslek seçimlerini cinsiyetlerine  göre yapmadığını belirtirken, yüzde 26'sı cinsiyet önemli dedi. yüzde 12’lik gurup ise bu konuda kararsız olduğunu söyledi.

Selmin Gök "İşveren Kadın'ın Yanında Olmalı" Selmin Gök "İşveren Kadın'ın Yanında Olmalı"

Z Kuşağı İşe Alımlarında Cinsiyet Önemsiz Diyor!

Y kuşağı işe alınmada cinsiyetin önemli faktör olduğunu düşünürken Z kuşağına göre ise kadın olmak için işe alınmak ya da bir işi kaybetmenin çok mümkün görünmediği belirtildi. 

İşe gitmek için giyinirken belirli bir kalıba girmek zorunda hissediyor musunuz? diye sorduğumuz kadınlardan 18-24 yaş arası kadınlar işe giderken belirli bir kalıpta giyinmek gerekli derken, 25-34 yaş gurubu giyim kalıbını reddetti.

Ayrıca 'işyerinizde kadın olduğunuz için ayrımcılığa maruz kalıyor musunuz?' diye sorulan kadınların yüzde 69’u iş hayatında cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirtirken yüzde 31'i ise ayrımcılık olduğunu söyledi. 

Maaşta Eşitlik Var, Terfi de Yok!

‘İşyerinizde aynı görevde çalışan erkeklerle eşit maaş ve fırsatlara sahip misiniz? Terfi dönemlerinde eşit değerlendiriliyor musunuz?’ soruları karşılığında kadınların yüzde 54’ü iş yerinde erkeklerle eşit maaş ve fırsatlara sahip olduğunu düşünürken, terfi dönemlerinde aynı şansa sahip olmadığını düşünenler yüzde 45 çoğunluktaolduğu kaydedildi.