Yüksek enflasyonun sebep olduğu hızla artan kiraların ev sahibi ile kiracıları sık sık karşı karşıya getirdiğini belirten Yeniocak, bu durumun çözümü için somut bir adım atılması gerektiğini vurguladı.
Kira tespit davalarının sonuç alınabilmesinin maalesef birkaç yıl sürebildiğini ve bu süreçte kiracıların mağduriyet yaşadığını ifade eden Yeniocak, kiraya verenin davanın sonunu beklemesi ve geçmişe dönük kira farklarını talep etmek için mahkeme kararının kesinleşmesini beklemesi gerektiğini belirtti.  Ancak, bu süreçte enflasyon karşısında ödenen faizin düşük düzeyde olması nedeniyle bir mağduriyet yaşandığını da sözlerine ekledi.
Bu sorunun hukuki yollarla çözümünün mümkün olduğunu ancak enflasyonun kalıcı olarak düşürülmedikçe sorunun kalıcı olarak çözülemeyeceğinin altını çizen Yeniocak,  kısa vadede kira tespit davalarında bir çözüm olarak, davacı kiraya veren tarafın davalı kiracının dava süresince emsal kiraya yakın bir kira ödemesi yönünde ihtiyati tedbir talep etmesi gerektiğini öne sürdü. 
Yeniocak’a göre, mahkemelerin içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon şartlarında bu tedbir kararını vermesi, dava süresince yükseltilmiş kira bedelini tahsil eden ev sahibi için ikinci bir mağduriyet yaşanmasını engelleyecektir.
Son olarak, Yeniocak, mahkemelerin bu yönde tedbir kararı vermeleri halinde uyuşmazlıkların arabuluculuk aşamasında anlaşmayla çözülme ihtimalinin artacağını ve bu uygulamanın taraflar arasındaki menfaat dengesine daha uygun bir çözüm olacağını vurguladı.
 

Kaynak: HABER MERKEZİ