Köse, sendika üyesi eğitim çalışanlarıyla Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, öğretmenlik meslek kanunun 2 yıl önce çıktığını hatırlattı.

Çıkarılan kanunun bütün uyarılarına rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmediğini, daha ilk uygulamasında yetersizliğinin ortaya çıktığını ifade eden Köse, "Kapsamı dar tutulmuş, şube müdürlerini, ilçe milli eğitim müdürlerini, il milli eğitim müdür yardımcılarını, bakanlık ve eğitim müfettişlerini, şahsa bağlı uzmanları ve araştırmacıları kapsam dışı bırakan mevcut kanunun bir kısım maddeleri ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti." diye konuştu.

Kanunun yetersizliği ve iptal edilen maddeleri ile uygulama şansının kalmadığını da öne süren Köse, kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Editör: Zülal Karadedeli