Göreve tekrar seçilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Rıza Ertemur, ilçe seçim kurullarına giderek, mazbatalarını aldı.

Doğan ve Ertemur'a partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

A A 20240403 34172702 34172700 M E R K E Z E F E N D I V E P A M U K K A L E B E L E D I Y E B A S K A N L A R I M A Z B A T A L A R I N I A L D I

Pamukkale Belediye Başkanlığına geçen Ertemur, eski başkan Avni Örki'den ilçenin mührünü alarak göreve başladı.

Ertemur, Örki'ye çalışmalarından ötürü teşekkür etti.​​​​​​​

Editör: Zülal Karadedeli