2022 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansını paydaşlarına ve kamuoyuna sunan OEDAŞ bu rapor ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi arasında sürdürülebilirlik raporu yayımlayan ilk ve tek şirket olma unvanını korumaya devam etti.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımları hakkında bilgi veren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Gerek ana faaliyet alanımız olan elektrik dağıtım hizmetlerine yönelik çalışmalarımızda gerekse çevresel, sosyal ve kurumsal faaliyetlerimizde gezegenimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor, iş modellerimizi ve iş süreçlerimizi küresel platformlarla da koordinasyon içinde sürdürülebilirlik odaklı olarak geliştiriyoruz. Enerji arzında sürekliliği sağlama, toplumsal-çevresel değerleri koruma ve yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirme hedeflerine yöneliyoruz.” dedi.

Küreselleşme ve dijitalleşmenin enerji sektörünün hızla değiştirdiğini ifade eden Celepci şöyle devam etti, “Biz de elektrik dağıtım gibi önemli bir alanda faaliyet gösteren bir şirket olarak değişime ayak uydurmak için teknolojik gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda; inovatif çözümler geliştirmeye, uluslararası projelere dahil olmaya, dijitalleşme yatırımlarına öncelik vermeye ve Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya devam ediyoruz.” Raporda, 2022 yılı Ar-Ge bütçesinin 14,3 milyon olduğu belirtildi.

OEDAŞ SERA GAZI SALINIMINI AZALTTI

İklim değişikliği ile mücadelede aktif bir rol üstlendiklerine dikkat çeken Celepci, “Enerji tüketimimizi ve karbon ayak izimizi azaltıp enerji verimliliğimizi artırmak için binalarımızdaki enerji tüketimini optimize ediyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak önemli adımlar atıyoruz. Emisyon azalımı projelerimiz sayesinde 2022 yılında sera gazı salınımımızı yüzde 9,85 azalttık. Çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunması hedefiyle yürüttüğümüz sıfır atık uygulamalarımız kapsamında 2 bin 952 kg kâğıt, bin 629 kg plastik, 706 kg cam 238 kg metal, 621 kg karışık atık ve bin 371 kg evsel atık olmak üzere olmak üzere toplam 7 bin 517 kg değerlendirilebilir atığı ekonomiye geri kazandırdık.” diye konuştu.

DAĞITIM MERKEZLERİNİN YÜZDE 44'ÜNDE SCADA SİSTEMİNİN KURULUMU TAMAMLANDI

3. Sürdürülebilirlik Raporuna göre; OEDAŞ 2022 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyon aboneye hizmet verirken, 43 bin 687 km faal dağıtım hattı ile dağıtıma sunulan enerji miktarı 7 bin 268 GWh oldu. Tedarik arzında iyileştirme amacıyla 159 adet şebeke yatırımı projesi gerçekleştirilirken 900 km yer altı, 460 km de enerji nakil hattı tesis edildi.  

Şirket ayrıca 14 bin 990 modem kurulumu ve 6 bin 455 haberleşmeli sayaç montajı gerçekleştirerek otomatik sayaç okuma sistemini genişletti. Dağıtım merkezlerinin yüzde 44'ünde ve trafoların yüzde 99'unda SCADA sistemi  (Geniş bir alanda konumlanan tesislerin hepsinin bilgisayar veya bilgisayarlardan izlenmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi ve verilerin saklanarak raporlanması işlemini gerçekleştiren sistemdir) kurulumu tamamlandı.

KADIN ÇALIŞAN ORANI ARTTI

Enerji sektöründe kadın istihdamının artırılması, farklı iş kollarına kadın çalışan katılımının sağlanması amacıyla 2019 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni başlatan OEDAŞ, raporun kapsadığı 2022 yılında da bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam etti. OEDAŞ bunun neticesinde beyaz yaka kadrosunda kadın çalışan oranını yüzde 33’e yükseltti.

CAN DOSTLAR PROJESİ DEVAM ETTİ

Raporda ayrıca OEDAŞ’ın sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen “Can Dostlar”, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliği sürdürülen “Plastik Kapaklar Sandalyelere Dönüşüyor” sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verildi.

KAYNAK:  OEDAŞ

Editör: Zülal Karadedeli