Asortie Mobilyanın, el işçiliği ile doğal ahşaptan ürettikleri birçok mobilyanın da Osmanlıdan esinlenerek üretildiğini belirten Asortie Mobilya Üretim Müdürü Feyyaz Anlı, "Alanında uzman mimar kadrolarının, modelleri üretirken, bu kadar ihtişamlı ve zarif olması Osmanlı sanatının inceliklerine bağlı. Özellikle Ahşap sanatında öncü Osmanlı Padişahlarından II. Abdulhamit'in ince mobilya işçiliğinden oldukça etkileniliyor ve esinleniliyor"  şeklinde konuşan Anlı kendi tasarımlarında da bu inceliği hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.  

Marangoz Sultan.

Sultan Abdulhamit’in marangoz kişiliğinden biraz bahseden Anlı; "Osmanlı Padişahlarının sanata düşkün, zanaata yatkın kişilikleri olduğu bilinir. Padişahlarının içinde en stratejik zamanda devlet yönetimi yapan Sultan II. Abdulhamit çok yönlü ve sıra dışı bir padişahtı. Şehzadeliği döneminde başladığı marangozluğa padişahlığı süresince devam etti". dedi.

 
Sarayda kurduğu atölyede kendi tasarımları olan mobilyalar ürettiğinin altını çizen Anlı;"  Birçok yabancı devlet adamına kendi el işçiliği ile ürettiği mobilyaları hediye gönderiyordu. Bu durum Sultan II Abdulhamit’in hem sanatçı yönünü hem de çok boyutlu siyasi ilişkiler kurabilen devlet adamlığı yönünü ortaya koyuyordu." sözlerini kullandı.

Sanatçı Kişiliğiyle Sultan Abdülhamid.

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı siyasal yaşamında olduğu kadar sanat ortamında da önemli izler bıraktığına vurgu yapan Anlı; "Bu çalışmanın temel amacı, yaptığı sanatsal faaliyetlerle onun Osmanlı sarayındaki sanat hamiliğinin bilinmeyen veya unutulmuş boyutlarını ortaya koymak ve ayrıca II. Abdülhamid’in karakterini ve tarihsel rolünü bütün yönleriyle ele alarak, onun sanatı ve sanatçıyı koruyan kimliğini ve aynı zamanda da sanatkâr olarak yarattığı sanat eserlerini değerlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Sultan II. Abdülhamid’in sarayda kurduğu marangoz atölyesinde kendisinin de mobilyalar ürettiğini dile getiren Anlı; " Şehzadeliğinde aldığı marangozluk eğitimi sonucu bu sanata başlayan Sultan II. Abdülhamid’in en çok sedef ve oyma işlerinde usta olduğu ve yeni denemelerle bu teknikleri kullanarak eserler yaptığı bilinir. II. Abdülhamid’in; ahşap sanatındaki ustalığı sonucunda, ülkedeki Batı’ya yönelik değişimin sembolü olan mobilyayı öğrenmek ve tanımak amacında olduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle hem sanatkâr hem üretken olmayı halkına anlatmayı hedeflemektedir." dedi.

Yetkinliğe vurgu yapmak isteyen Anlı, şu sözleri kullandı;"Marangozluk çalışmaları için Uzak Doğu’dan Avrupa’ya kadar, dünyanın farklı yerlerinden malzeme, alet edevat, usta ve teknolojiyi takip ederek transfer etmesi sanatındaki yetkinliği ve sanatının hayatındaki yeri konusunda bize önemini göstermektedir. "

Tasarladığı Mobilya Üslubu Hayran Bırakıyor!

Karabayır; "Çocuklara Sebze İçin Ödül Vermeyin " Karabayır; "Çocuklara Sebze İçin Ödül Vermeyin "

Sultan II. Abdülhamid sadece kendisi eser üretmemiş aynı zamanda sarayında tahta çıktıktan çok kısa bir süre sonra Tamirhane-i Hümâyûn isminde Yıldız Sarayı mobilya imalathanesi kurdurmuştur. sözlerini kullanan Anlı "Tahta çıktıktan hemen sonra, iyi organize olmuş ve teçhiz edilmiş böyle bir fabrika kurması Sultan’ın eskiden beri böyle bir proje için çalıştığını, tasarımını en azından zihnen tamamlamış olduğunu anlamamızı sağlar. II. Abdülhamid ile sarayda çalışarak ahşap işini öğrenen ustalar, daha sonradan yeni mobilya tipleri de yaratmışlardır. Nitekim bu saray atölyesinin kapanmasından sonra orada yetişenler, Abdülhamid devri ve sonrasında kendi atölyelerini kurarak yeni üretimin önemli isimleri olmuşlardır. " dedi.