ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi 97 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor. İlana göre Üniversitenin ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
- Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

detaylar için tıklayınız...