İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi tarafından düzenlendiği bildirilen toplantıya; şube müdürleri, okul müdürleri, zümre başkanları, kitap yazma komisyonu üyeleri, ölçme ve değerlendirme merkezi görevlileri ve öğretmenlerimizin katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel'in yaptığı belrtildi.

Millî Eğitim Bakanlığının, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya ayak uyduran yeni bir müfredat taslağı hazırladığını ve bugün Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli bir konuyu değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yücel, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Yücel; konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün siz değerli katılımcılarla birlikte inceleyip değerlendireceğimiz görüş ve önerilerimizi ifade edeceğimiz bu toplantıda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli süreç boyunca yüzlerce akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katkılarıyla biçimlendirilmiştir. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlenmiş, sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamlamıştır.  Uzun ve yoğun görüşmeler, analizler ve toplantılar sayesinde ortaya çıkan bu model, Türkiye'nin eğitim alanındaki geleceğine ışık tutacak niteliktedir.

Yeni müfredat taslağı, bütüncül bir eğitim modelini benimsemekte; öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, bedensel ve ahlaki açılardan bütün bir birey olarak ele alarak akademik bilginin ötesinde yaşam becerilerini ve erdemli karakter gelişimini ön planda tutmaktadır. Yeni müfredat ile öğrencilere, veriye dayalı karar verme ve bilimsel bakış açısı geliştirme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, bilgi edinmenin ötesine geçerek edindikleri bilgileri analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve yeni problemlere çözüm üretebileceklerdir. Millî değerlerimize de önemli bir yer verilen taslağın hedefi; öğrencilerimizin, millî kimliklerini bilerek ve hissederek, kendi kültürlerine ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleridir. Yeni müfredat, güncel teknolojik ve bilimsel gelişmeleri de içerecek şekilde tasarlanmış olup öğrencilerimiz, dünyanın önde gelen ülkelerinde kullanılan en son teknolojilerden ve bilimsel gelişmelerden haberdar olarak yetişeceklerdir."

02181506 Img20240502Wa0065

Yücel konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, yapılan eleştiriler, görüşler ve öneriler doğrultusunda daha da iyileştirileceğini, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son şeklini alacağını belirtti.

Konuşmaların ve yapılan sunumun ardından, farklı branşlardan öğretmenler kendi alanlarına yönelik eğitim programını inceleyerek görüş ve önerilerini ifade ettiler. Yeni müfredatın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Kaynak: Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü