Türkiye’deki bin 391 belediyenin bin 389'unda atık hizmeti verildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 30,3 milyon ton atığın yüzde 85,9'u atık işleme tesislerine ve yüzde 13,5'i belediye çöplüklerine gönderilirken, yüzde 0,6'sı ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,03 kg olarak hesaplandı.

İmalat sanayi işyerlerinde 5,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 28 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 63,2'si satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi, yüzde 14,5'i tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 13,5'i düzenli depolama tesislerine gönderildi, yüzde 3,3'ü işyeri sahasında depolandı, yüzde 3,1'i belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 2'si beraber yakma (ko-insinerasyon) veya yakma tesislerine gönderildi, yüzde 0,3'ü dolgu malzemesi olarak kullanıldı/doğaya yeniden kazandırıldı, yüzde 0,1'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Uşak Belediyesi mücavir alanda geçerli olan  (A1 veya A2 düzeyinde) Sıfır Atık Belgesi alabilmek için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na hibe başvurusu yaptı.  Bugünkü hesapla 20 milyon TL gibi bir rakama mal olacak proje ile geri dönüşümde önemli bir yeri olan kaynağında ayrıştırma yöntemine geçilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre konuya ilişkin hazırlanan dosya geçen yıl  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na  sunuldu. Projenin maliyetli olduğunu ifade eden yetkililer bu iş için hibe başvurusu   yaptı. Programa göre Uşak’ta bütün evlerde ikili ayrıştırmaya geçilmesi ve Uşak’a 1. Sınıfı atık getirme merkezi kurulması gerekiyor. Maliyetinden dolayı belediye bu sisteme geçemiyor. Projenin geçen yıl hesaplanan maliyeti yaklaşık 5-6 milyon lira. Bu yıl ise 20 milyon lira civarında olacağı ifade ediliyor.

SIFIR ATIK BELGESİ ALMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Uşak Belediyesi kendi bünyesindeki birimlerinde geçerli olan sıfır atık belgelerini almış durumda. Atapark’ta atık toplama kumbarası kuran belediye şehrin değişik bölgelerinde sıfır atığa yönelik konteynerler yerleştiriyor. Ancak belediyenin il merkezinin genelinde geçerli olan (A1 veya A2 düzeyinde) Sıfır Atık Belgesi bulunmuyor.

SIFIR ATIK EKİBİNİN OLUŞTURULMASI;
Bu kişiler belediye genelinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, geliştirilmesini, iyileştirilmesini, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını ve izlenmesini sağlıyor.

TOPLAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI;
Bu kapsamda ikili toplama sistemi kapsamında geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için gri konteyner kullanılması. 1. sınıf atık getirme merkezleri kurulacak, cam kumbaraları ve mobil atık getirme merkezleri yerleştirilmesi.

ATIK TOPLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;
Konutlar, iş yerleri ve AVM gibi yerlerden ikili toplama sistemi kapsamında atıkların toplanması, gerekli ekipmanın temini, Sokaklarda bulunun ekipmanların üzerine hangi atıkların atılabileceği ile ilgili yazı eklenmesi ve toplanan atıkların geri dönüşüm tesislerine aktarılması.

TESİS İHTİYACI;
Geri kazanılabilir atıkların düzenli depolama tesislerine gönderilmesi önlenirilyor. Atık hiyerarşisine uygun olarak atıkların düzenli depolanması söz konusu ise atıklar düzenli depolanmadan önce mutlaka ön işlemden geçirilmesi gerekiyor.
HABER MERKEZİ