Uşak Köylerindeki en büyük konaklardan biri olma özelliğini taşıyan Hacımlı Mehmet Efendi konağında gerçekleştirilen kurulda eski başkan Ömer Aşçı yine başkan seçildi.

DERNEK İSMİNİ UŞAK ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Aşçı genel kurulu Uşak’ta değil de neden böyle bir yerde yaptıklarını ise şu şekilde açıkladı: “ Biz Uşak Araştırmaları Derneği olarak Uşak’ın kültür ve tarihini yönelmiş ve oralarda faaliyet gösteren bir derneğiz. Genel kurulumuzun böyle tarihi bir mekanda olması daha anlamlı idi ve 8’nci genel kurulumuzu burada yapmaya karar verdik.”

UŞAK’IN EN ESKİ TARİHİ AĞA KONAĞI

Aşçı konak hakkında şu bilgileri verdi: “Konak Cumhuriyet öncesi dönemde milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri oldu. Hacımlı Mehmet Efendi konağı Eşref Alayının önemli merkezlerinden biri olarak kullanıldı. Konak kayıtlara geçen haliyle köylerde ilk elektrik kullanılan binalardan bir tanesi. Burada zamanında bir rüzgar gülü vardı ve onun aracılığıyla elektrik üretildi. Bu konak bugün 27 odasıyla birlikte Uşak’ın en eski tarihi ağa konağıdır.”

DERNEĞİN KURDUĞU YAYINEVİ TARİHİ KİTAPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Toplantıda derneğin isminin Eski Uşak Araştırmaları Derneği yerine Uşak Araştırmaları Derneği olarak değiştirilmesi kararının da alındığını ifade eden Aşçı dernek olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve gelecek projeksiyonunu şu şekilde anlattı: “2008 yılında kurulan derneğimizin daha önceki başkanları Erhan Karslı ve Savaş Karahangil’dir, 2 dönemdir de başkanlığı ben yürütmekteyim. Geçtiğimiz dönemde Uşak Tarihine ve Kültürüne katkı sunmak için bir çok faaliyet gerçekleştirdik. Eski Uşak Araştırmaları Derneği Yayın Evi ismiyle bir yayın evi kurduk ve 4 yayın çıkardık. Bunlardan bir tanesi Osmanlı’nın tanzimat sonrası Avrupai anlamda yaptığı ilk nüfus sayımı olan 1834 Uşak Yörükan defteri nüfus sayımının Türkçeye birebir çevirisini yaptık ve o kitabı yayınladık. Sonrasına yine Mustafa Ağır kardeşimizin Uşaklı bir roman yazarı ve onun 3 kitabını yayınladık. Şu anda da ben Ömer Aşçı olarak Uşak’ta Yunan İşgali Kronolojisi ismiyle bir yayın hazırlamaktayım. Yine dernek üyemiz Ahmet Seyfi Doğan’ın Uşak Belediye Tarihi üzerine  yaptığı çalışma devam etmekte.

“TİCARET ODASININ KURULUŞ TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ İÇİN ÇALIŞTIK”

Uşak Ticaret Odasının daha düne kadar kuruluş tarihi 1923 olarak bilinmekteydi ama Uşak gibi köklü bir ticaret kentinde, sanayi kentinde ticaret odasının 1923’te kurulmuş olması bize garip geldi ve bunun üzerine araştırmalara başladık. Hüdavendigar Sancağı ticaret yıllıklarında Uşak Ticaret Odasının kuruluş yılının 1891 olduğunu gördük ve konuyla ilgili olarak Uşak Ticaret Odasıyla iletişime geçilerek odanın kuruluş yıldönümü 1891 olarak güncellendi.

Whatsapp Image 2024 05 20 At 12.16.19

“150’YE YAKIN ANTİK VE TARİHİ ALANIN KAYIT ALTINA ALINMASINI SAĞLADIK”

Sonrasında Uşak’ta yaptığımız alan gezileri sonucunda yaklaşık 150’ye yakın antik ve tarihi alanın kayıt altına alınmasını sağladık. Gittiğimiz yerlerde bulunan asırlık ağaçların anıt ağaç statüsüne alınmasını sağladık.

“ÖNEMLİ İNSANLARININ MEZARLARINA VERİLEN ÖNEMİ GEÇMİŞE SAYGI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Eksiğini gördüğümüz  alanlarda yarı akademik yarı popüler makaleler hazırlayarak ve bunları gazetelerde yayınlatarak bu noktalarda yol göstericisi olarak görev yaptık. Bunlardan bir  tanesi de  Besim Atalay’ın Uşak’ta şehit edilen annesiyle kız kardeşinin kayıp mezarlarını bulmuştuk, bu noktada dönemin yetkilileriyle irtibata geçerek buranın güzel bir şehitlik haline getirilmesini sağladık. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir yer de Uşaklı ilgili en eski tarih kitabının yazarı olan kurtuluş savaşı gazisi Haşim  Tümer hocamızın mezarı çok kötü bir vaziyette. Bu mezarın tekrardan düzenlenmesinin, güzelleştirilmesinin geçmişe saygı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda yine kurtuluş savaşının önemli simalarından İbrahim Tahtakılıç’ın mezarı da Bozkuş Köyünde çok kötü bir vaziyette orayı da daha güzel bir hale getirmeye çalışacağız

Whatsapp Image 2024 05 20 At 12.16.20

“EKONOMİK KALKINMAYA EŞLİK EDEN BİR KÜLTÜREL KALKINMA PLANLAMAKTAYIZ”

Bundan sonraki süreçte hedefimiz ekonomik kalkınmaya eşlik eden bir kültürel kalkınma planlamaktayız. Bu noktada karar alıcı mekanizmalara yönelik propaganda faaliyetlerimiz, yönlendirme faaliyetlerimiz olacak.”

HABER : BAYRAM ALİ KELEŞ / ZÜLAL KARADEDELİ

Editör: Zülal Karadedeli