UŞAK'TA BUGÜN VEFAT EDENLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, TBMM’ye sevk edilen Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanun Taslağı hakkında açıklama yaptı. 
Olması gerekenlere değinen Bilal Kara, şöyle söyledi: “Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler kapsamında öğretmen adayı olarak geçirilen sürelerin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak sürelerin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarına ödenmesi öngörülen ücretin, 9/1 kadrolu öğretmenler için öngörülen ücretten daha düşük olmaması sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının hukuki statüsünün düzenlenmemiş olması bir eksikliktir. Başvuru şartları, hazırlık eğitimine kabul şartları, hazırlık eğitimi süresindeki hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmiş olduğu gözetildiğinde öğretmen adaylarının statü hukuka tabi olduğu; işçi sayılmadıkları suretle de kamu görevlisi olduklarına şüphe yoktur. Bu nedenle, öğretmen adaylarının, hazırlık eğitimi süresince kamu görevlisi oldukları ifade edilmelidir. Diğer taraftan, bu durum, sözleşmeli öğretmenliğe atanma ve sonrasında kadroya geçiş sürecinde bu kişilerin mesleğe girişten itibaren 5 yıl süreyle yer değişikliği hakkından mahrum kalmalarına yol açacaktır. Yine bu düzenleme uzun vadede birçok davaya sebebiyet vereceği gibi sosyal güvenlik/emeklilik hakkının kısıtlanması gibi bir söylem üzerinden polemik/dava konusu hâline getirilecektir. Bu itibarla, öğretmen adayı olarak geçirilen sürelerin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak sürelerin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Başarı, üstün başarı belgesi ile ödülün 657 sayılı Kanun’un 122. maddesi kapsamında verilmesi düzenlenmiş ise de söz konusu maddede mülkî idare amirlerinin bahse konu belge ve ödül vermesine yönelik objektif, ölçülebilir, denetlenebilir kıstaslara yer verilmediğinden adil ve ölçülebilir bir başarı/ödüllendirme sistemi açısından başarı/üstün başarı belgesi ve ödül verme yetkisi Bakanlıkça belirlenecek kıstaslar çerçevesinde il millî eğitim müdürlerine verilmelidir.”

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILMALI
Sözleşmeli öğretmenle ilgili her hangi bir konunun dikkate alınmamasına değinen Bilal Kara, şöyle devam etti: Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasının öngörülmemiş olması, sözleşmeli öğretmenliğin halen varlığını sürdürmesinin öngörülmesine rağmen kadroya geçişleri beklenmeksizin sözleşmelilere aile bütünlüğüne dayalı ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmamış olmasını bekliyoruz. Kariyer basamaklarında ilerlemenin ön şartları arasında yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmama şartının aranmalı. Millî eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı ve eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınmalı. Ek ders ücreti birim miktarındaki adaletsizliğin giderilememesi; ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının, yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği ve müzakere ettiği şekilde (230) düzenlenmeli. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave mali haklar verilmemesi, taslakta öncelikle göze çarpan eksikliklerdir.  Eğitim-Bir-Sen olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yöneticilere, çalışanlara, öğretmenlere ilave mali haklar verilmesi başta olmak üzere, geçmişten bugüne dile getirdiğimiz taleplerin ve beklentilerin hayata geçmesini istiyor ve bekliyoruz”.

Muhabir: ÇİĞDEM TURAN