Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Deniz Ertunç, yeni öğretmenlik kanununa karşı taleplerini açıkladı. Vergi diliminde düzenleme istediklerini açıklayan Ertunç, tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde ücret almasının gerekli olduğunu öne sürerek, “Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi lazım” dedi.

Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Deniz Ertunç, yeni öğretmenlik kanununa karşı geçtiğimiz hafta Uşak’ta bir yürüyüş yaptıklarını ve burada toplanan binlerce öğretmenin taleplerini hep bir dilden haykırdığını söyledi. Eyleme katılan tüm öğretmenlere teşekkür eden Ertunç, burada hiçbir  sendika ayrımı yapmadan ve hiçbir siyasi düşünceye bakmaksızın bir araya geldiklerini ve amaçlarının tüm eğitim çalışanlarının hakları olduğunu ifade etti.

Eğitim çalışanlarının öğrencilerine hizmet için çabaladığını ve eğitimin toplumların kalkınması için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Ertunç, “19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesini istiyoruz. Bununla birlikte, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi ve tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması da beklentilerimizin başında gelmektedir. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi ve Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi eğitim kalitesi için yararlı olacaktır. En önemlisi de yarınımız olan öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması şarttır” diye konuştu.

Taleplerinin tüm eğitim emekçileri için olduğunu dile getiren Ertunç, “Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir.  Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte, bugüne kadar her konuda olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Daha dün Milli Eğitim Bakanı eyleme katılan öğretmenlerin ek dersinin kesileceğini ifade etmiştir. Buradan soruyorum mesleğinin onuru için alanlara çıkmış mücadele eden eğitim emekçilerini ek derslerini kesmekle korkutabilir misiniz?  Çocuklarımıza ve öğrencilerimize onurlu ve aydınlık bir gelecek bırakmak için yola çıkmış biz eğitim emekçilerini ek ders kesmekle korkutacağını sananlar yanılıyorlar çünkü kazanan biz olacağız” ifadesini kullandı.

“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır” diyen Ertunç, şöyle devam etti: “Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır.  Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir”.