15 Mart tarihi tüm dünyada “Tüketici Günü”, 15-21 tarihleri ise ülkemizde “Tüketici Hakları Haftası” olarak kutlanmaktadır. Sözlerini kullanan Uşak Kent Konseyi Başkanı Mehmet Kunaz söyle devam etti; "Anayasamızın 172. Maddesindeki 'Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.' İfadelerini kullandı. 


Kanunu açıklamak için Kurnaz, sözlerine şöyle devam etti; " Hükme istinaden hazırlanan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Amaç başlıklı 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 211 adet Tüketici Hakem Heyeti uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerimizin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcamaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerimiz 66.000,00- TL ye kadar olan her türlü tüketici uyuşmazlığının tek görevli ve yetkili merciidir. Bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda görev ve yetki Tüketici Mahkemelerine aittir. Bünyesinde hem esnaf ve tacir temsilcilerinin hem de tüketici temsilcilerinin yer aldığı Tüketici Hakem Heyetleri bir yönüyle idari bir yönüyle adli bir görev ifa etmekte, mahkemelerimizin tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki iş yükünün hafifletilmesinde olağan üstü bir rol üstlenmektedir." dedi.

Aynı zamanda gerek 6502 sayılı Tüketici Kanunu gerekse 4703 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında İl Ticaret Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen denetimlerden söz eden Kurnaz; " Sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin tüketicilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik risk oluşturmasının önüne geçilmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle tüketicilerimizin mal ve hizmetlere yönelik kalite beklentileri yükseltilmektedir." dedi.

Tamamen Ücretsiz


Tüketici uyuşmazlığı başvurularının tamamen ücretsiz olduğunun Altını Çizen Kurnaz; " Uyuşmazlığın özelliğine göre bilirkişi görevlendirmesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bilirkişi ücretlerinin Devletimizce karşılandığı bilinmelidir. Hakem heyetlerine başvurular ortalama 3 ay içinde çözüme kavuşturulabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin başvurularını; *Ticaret İl Müdürlüğüne giderekdilekçe ile, *e-Devlet üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yoluyla; *Alo175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden yapabileceğinin altını çizen Kurnaz; "Başvuru aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir." dedi.

Manisa'da YKS Bilgilendirmesi Manisa'da YKS Bilgilendirmesi

Tüketici işlemi gerçekleştirilirken fiş/fatura ve varsa garanti belgesi ile sözleşmenin tarih yazılı ve imzalı birer suretinin alınması ve saklanmasının hak arayışında tüketicinin işini kolaylaştırdığını belirten Kurnaz ;"Mesafeli satışlarda (internet veya televizyon) kurumsal ve güvenirliği bilinen firmalardan alışveriş yapılması birçok tüketici mağduriyetinin önlenmesinde oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kurnaz ; “Vatandaşı Müşteri Gibi Görme” anlayışının hüküm sürmediği bir ortamda; "bilinçli tüketen ve hakları konusunda örgütlü mücadele eden" tüm insanların ve sivil toplum kuruluşlarının "tüketimden gelen gücün farkındalık haftası olan “15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası”nı kutluyoruz. " dedi.