Memur Sen Uşak İl Temsilcisi Muhammet Ali Aloğlu, kamu kurumlarında erkek personelin sakal kesme zorunluluğunun ortadan kalktığını ifade etti. Sakal zorunluluğunun 1980 darbesi ve aynı zihniyetin bir ürünü olduğunu belirten Aloğlu, bu kazanımın özgürlükler adına önemli bulunduğunu dile getirdi.

Memur Sen Uşak İl Temsilcisi Muhammet Ali Aloğlu, “Memur-Sen Konfederasyonu olarak “Özgürlük İçin On Milyon İmza” sloganıyla başlattığımız ve 12 Milyon 300 bin imzayla da çalışanların haklı talebi ve milletin güçlü iradesi olduğu yönünde çalışma yaptık. Bu konuda kamuoyunun desteğini elde ettiğimiz “kamuda kılık-kıyafet özgürlüğü” hedefli “sivil itaatsizliğimiz”, önce kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasının, Danıştay 12. Dairesince verilen kararla kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının önünü açtı” dedi. “Memur-Sen geçmişten bugüne, 1980 darbe Anayasası’nın birçok daraltıcı ve dayatıcı uygulamasıyla mücadele ederek başörtüsü yasağının kaldırılmasından kılık-kıyafet serbestliğinin gerçekten hayata geçmesi için kararlılığını sürdürmüştür. Ülkemizin demokratikleştirilmesi ve özgürleştirilmesi, kamu görevlilerinin tektipleştirilmekten kurtarılması; mali, sosyal, özlük haklarının geliştirmesi noktasında öncü olmayı ve çözüm üretmeyi görev bilmiştir” diyen Aloğlu, değerlere aykırı olan uygulamalardan dönülmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Aloğlu, şöyle konuştu: “Değerlerimize aykırı, insanlarımızı ayrıştırıcı, nihayetinde baskıcı, dayatmacı ve yasaklarla dolu darbeci zihniyetin ürünü olan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”, kamu görevlilerinin hangi kılıkta olacağını, hangi kıyafeti giyeceğini ve giymeyeceğini, belirlemiştir. Memurun nasıl gözükmesi gerektiğini sınırlayarak ve yasaklayarak özgür Türkiye idealinin önünde engel olarak durmuştur. Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan kravat zorunluluğu, saç ve favori uzunluğu, sakal bırakma yasağı, bıyık şekli gibi sınırlama ve yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapılması için kamuoyu baskısı oluşturduk. Bu amaçla Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları olarak 8 Ekim 2013 Salı gününden bu yana, erkek kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini bu sınırlama ve yasaklara uymaksızın belirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmesine yönelik sivil itaatsizliğe devam kararımız bugün bir başka serbestliğin yargı yoluyla da olsa yolunu açmıştır”.

Aloğlu, “Kamu hizmetinin sunumuna engel ya da kamu hizmetinin kalitesini düşürecek bir nitelik taşımamasına rağmen kamu görevlilerimizin saç tarama şekline, ayakkabı modeline, etek boyuna, kıyafet rengine, gömlek yakasına, kravatına, bıyığına, sakalına ve favorisine kadar her şeyi mevzuat hükmü haline getiren, memuruna güvenmeyen devlet algısını vardı. Bu algıyı üreten mevzuat ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması, temel hak ve özgürlüklere uygun hale getirilmesi, ayrımcılığın sonlandırılması ve evrensel hukukun temel ilkelerine uyarlanması için düzenlediğimiz imza kampanyaları, basın açıklamaları, hukuki ve fiili süreç yönetimleri gibi gayretli çalışmalar ve duruşumuz nihayetinde sonuç vermiştir. Memur-Sen’in uhdesinde barındırdığı erdemli duruşa sahip her bir ferdinin bu duruşu sayesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.” ibaresi Danıştay 12. Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve 2021/7000 2022/2247 K. sayılı kararı ile iptal edilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve iptal kararı Yönetmelik metninde yer almıştır” dedi.

Aloğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Memur-Sen olarak; kamu görevlilerimizin özgürleşmesi, darbeci zihniyetin kalıntılarından kurtulmaları, kılık-kıyafet serbestisini gerçek anlamda yaşamaları noktasında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyor, büyüyen, gelişen ve özgürleşen Türkiye’nin hukuki süreçlerle yasaklardan tek tek kurtulmak yerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in tamamen kaldırılmasını sağlayacak iradeye sahip olduğunu bir kez daha yineliyoruz.”