TÜİK’in paylaştığı istatistiklere göre Uşak’a 2022 yılında toplam 13 bin 255 kişi göç etti. Göç etme nedenlerine bakıldığında ilk sırayı 4 bin 311 ile eğitim alırken onu 2 bin 127 kişi ile aile fertlerinden birine bağımlı göç izledi, bin 142 kişi ise tayin ve iş değişikliği nedeniyle Uşak’a taşındı. 
Uşak’ın verdiği göç istatistiklerine bakıldığında ise geçen yıl 12 bin 313 kişi Uşak’tan ayrıldı. Ayrılma nedenlerinde yine ilk sırayı 3 bin 130 kişi ile eğitim aldı, Uşak’ta bin 846 kişinin neden göç ettiği bilinmiyor.  Uşak’ın göç verme nedenlerinin üçüncüsü ise 814 kişi ile aile fertlerinden birine bağlı göç.
Bu verilere göre Uşak 2022 yılında net 942 göç aldı, bu rakam  yüzde 2,5 göç hızı demek. 


EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL İSE ARDAHAN OLDU
 Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişi ile Ankara ve 132 bin 426 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.
EN ÇOK GÖÇ VEREN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ VEREN İL İSE TUNCELİ OLDU
 En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; İstanbul'u 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişi ile Tunceli, 7 bin 629 kişi ile Kilis ve 8 bin 157 kişi ile Ardahan oldu.


ÜLKEMİZDE 2022 YILINDA EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ
 Türkiye'de, 2022 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5'ini erkekler, yüzde 57,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
TÜRKİYE'DE 2022 YILINDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ HANEDEKİ FERTLERDEN BİRİNE BAĞIMLI GÖÇ OLDU
 Ülkemizde 2022 yılında iller arası göç eden 2 milyon 791 bin 156 kişiden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.
Erkeklerde ve kadınlarda en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu
 
Türkiye'de 2022 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.


EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİNİN OLDUĞU 20-24 YAŞ GRUBUNDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM OLDU
Türkiye'de 2022 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sı eğitim, 91 bin 612'si işe başlamak / iş bulmak ve 50 bin 338'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.
HABER / ZÜLAL KARADEDELİ